Nacionalni savet Vlaha

Nacinalni savet Vlaha, u ime Vlaške nacionalne zajednice iznosi stavove:
Pripadnici Vlaške nacionalne zajednice insistiraju na svom nacionalnom identitetu sa svim svojim posebnostima koji proizilaze iz viševekovne istorije. Koreni Vlaha potiču iz vremena pre dolaska Rimljana na Balkansko poluostrvo ...

o nama

Nacionalni savet Vlaha - VLASI (film)

Ciljevi rada Nacionalnog saveta Vlaha
Očuvаnje i afirmacija identitetа Vlaha Srbije; Sloboda izjаšnjаvаnjа o sopstvenom identitetu i ostvаrivаnje mаnjinskih prаvа; Vlаški jezik - mаternji jezik; Očuvanje i revitalizacija vlaškog jezika i njegovih dijalekata ...

Najnovije vesti

03.05.2016.

FESTIVAL „GERGINA“ OKUPIO AFIRMISANE IZVOĐAČE VLAŠKE MUZIKE I BROJNU PUBLIKU

 

Drugo veče Festivala „Gergina“ u Negotinu, obeležili su brojni učesnici ...

 

03.05.2016.

TAKMIČARSKO VEČE, DVODNEVNOG FESTIVALA „GERGINA“ OBELEŽILE MLADE NADE VLAŠKE MUZIKE

 

Mlade nade vlaške muzike i pesme sinoć nastupili na prvoj takmičarskoj večeri ...